Test umiejętności rozumowania na podstawie informacji słownych zazwyczaj składa się z krótkiego tekstu oraz szeregu stwierdzeń, które testowany ma ocenić, wybierając jedną z następujących odpowiedzi:

A – prawda (z treści tekstu logicznie wynika, że stwierdzenie jest prawdziwe)

B – fałsz (z treści tekstu logicznie wynika, że stwierdzenie jest fałszywe)

C – nie da się powiedzieć (bez uzyskania dodatkowych informacji nie można ustalić, czy stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe)

W poniższych przykładach należy udzielić odpowiedzi na każde z pytań, klikając jedną z opcji oznaczonych literami A, B lub C. Wtedy zostanie wyświetlona informacja o tym, czy odpowiedź była prawidłowa, czy nie.

"Wiele firm uważa za korzystne zatrudnianie studentów w miesiącach letnich. Stali pracownicy często w tym okresie chcą brać urlopy. Ponadto, właśnie lato jest dla wielu firm okresem zwiększonego popytu, co wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu. Letnie praktyki są popularne wśród studentów, którzy po zakończeniu nauki mogą powrócić do firmy już jako wykwalifikowani pracownicy. Dobre zapoznanie studentów z firmą wzmaga w nich zainteresowanie stałym zatrudnieniem. Studentom płaci się stałą stawkę i nie mają oni uprawnień do płatnych urlopów ani zwolnienia chorobowego".

Stwierdzenie 1 - Istnieje możliwość, by obowiązki pracowników przebywających na urlopie przejęli studenci.

Stwierdzenie 2 – Studenci zatrudniani w okresie letnim otrzymują takie same prawa do płatnego urlopu, jak stali pracownicy.

Stwierdzenie 3 – Studenci podlegają takim samym procedurom dyscyplinarnym i regulaminowi pracy, jak zwykli pracownicy.

Stwierdzenie 4 – Niektóre firmy przeżywają większe obciążenie latem, kiedy studenci chętnie podejmują pracę wakacyjną.

Wykonaj pełny test próbny

Inne przykłady:

 

Początek strony