Kwestionariusz osobowości ocenia indywidualne upodobania w zachowaniu, czyli preferowany sposób pracy. Nie mówi on niczego o umiejętnościach, lecz o postrzeganiu siebie w relacjach z innymi, o podejściu do problemów oraz o sposobie przeżywania emocji i uczuć. W przypadku testów tego typu nie ma odpowiedzi dobrych ani złych.

Poniżej przedstawiono przykłady pytań, jakie można napotkać w kwestionariuszach osobowości.

Kwestionariusze osobowości występują w dwóch zasadniczych odmianach. W jednej z nich respondent jest proszony o odniesienie samego siebie do pewnej skali ocen. W drugiej respondent ma wybrać jedno spośród stwierdzeń dotyczących różnych aspektów osobowości.

Pytania ze skalą ocen

Respondent może zostać poproszony o dokonanie oceny samego siebie w odniesieniu do szeregu zdań lub stwierdzeń. Odczytawszy każde ze stwierdzeń, należy wybrać odpowiedź według następujących reguł:

Wybierz opcję 1
Jeśli zdecydowanie nie zgadzasz się ze stwierdzeniem
Wybierz opcję 2
Jeśli nie zgadzasz się ze stwierdzeniem
Wybierz opcję 3
Jeśli nie masz pewności
Wybierz opcję 4
Jeśli zgadzasz się ze stwierdzeniem
Wybierz opcję 5
Jeśli zdecydowanie zgadzasz się ze stwierdzeniem

W poniższym przykładzie zaznaczono już opcję w pierwszym pytaniu: Pytany zgodził się ze stwierdzeniem "Lubię zawierać nowe znajomości", uznając, że jest ono prawdziwe w odniesieniu do jego osoby. Spróbuj teraz odpowiedzieć na pozostałe pytania przykładowe pamiętając, że nie ma odpowiedzi dobrych ani złych.

    Zdecydowanie się nie zgadzam Nie zgadzam się Nie wiem Zgadzam się Zdecydowanie się zgadzam
1
Lubię zawierać nowe znajomości
2
Lubię pomagać innym
3
Popełniam czasami pomyłki
4
Łatwo mnie rozczarować
5
Lubię naprawiać zepsute rzeczy

Pytania wyboru

Jest to druga, powszechnie spotykana odmiana kwestionariuszy osobowości. Pytanie obejmuje zestaw czterech stwierdzeń: A, B, C i D. Zadaniem respondenta jest wybranie tego stwierdzenia, które najbardziej pasuje do jego zachowania w sytuacjach związanych z pracą oraz tego, które do jego zachowania pasuje najmniej. Swój wybór należy określić, klikając odpowiednią opcję w kolumnach oznaczonych "B" (najBardziej) i "M" (najMniej).

W poniższym przykładzie zaznaczono już opcję w pierwszym pytaniu: Respondent określił, że najbardziej lubi organizować pracę innych, a najmniej lubi szukać zróżnicowania. Spróbujmy wybrać stwierdzenia pasujące do nas najbardziej i najmniej w poniższych pytaniach przykładowych, pamiętając, że nie ma odpowiedzi dobrych ani złych.

Jestem typem osoby, która.......

  B M
1 A Ma duże grono znajomych
  B Lubi organizować pracę innych
  C Łatwo się odpręża
  D Poszukuje zróżnicowania

  B M
2 A Pomaga innym w kłopotach
  B Opracowuje nowe
koncepcje działania
  C Ma bardzo dużo energii
  D Lubi udzielać się towarzysko

  B M
3 A Ma dużo nowych pomysłów
  B Czuje się spokojna
  C Lubi wszystko rozumieć
  D Jest łatwa w pożyciu

  B M
4 A Lubi organizować imprezy i spotkania
  B Czasami wpada w gniew
  C Jest gadatliwa
  D Rozwiązuje konflikty w pracy

Zachęcamy do wypróbowania naszego kwestionariusza osobowości z nieodpłatną kartą oceny.

Inne przykłady:

Początek strony Początek strony