W teście rozumowania na podstawie informacji liczbowych należy odpowiedzieć na pytania, posiłkując się danymi i liczbami w formie statystycznej i tabelarycznej. W każdym pytaniu przedstawiany jest zwykle zestaw odpowiedzi do wyboru. W każdym zestawie jest jedna i tylko jedna odpowiedź prawidłowa. W razie potrzeby można użyć kartki papieru lub kalkulatora. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że w niektórych testach użycie kalkulatora może nie być dozwolone.

Dla każdej z poniższych odpowiedzi należy kliknąć odpowiedni przycisk, aby wybrać odpowiedź. Pojawi się wtedy informacja o tym, czy wybrana odpowiedź jest prawidłowa, czy nie.

Czytelnictwo prasy

Dzienniki

Czytelnicy (miliony)

Odsetek osób dorosłych czytających poszczególne tytuły w roku 3

Rok 1

Rok 2

Mężczyźni

Kobiety

The Daily Chronicle

3,6

2,9

7

6

Daily News

13,8

9,3

24

18

The Tribune

1,1

1,4

4

3

The Herald

8,5

12,7

30

23

Daily Echo

4,8

4,9

10

12

Pytanie 1 - Które czasopismo było czytane przez większy odsetek kobiet niż mężczyzn w roku 3?

 

 

 

 

The Tribune

 

The Herald

 

Daily News

 

Daily Echo

 

The Daily Chronicle

Pytanie 2 – Jakie było łączne czytelnictwo tytułów Daily Chronicle, Daily Echo i The Tribune w roku 1?

 

 

 

 

10,6

 

8,4

 

9,5

 

12,2

 

7,8

Wydatki na import komputerów

Wydatki na import komputerów

Pytanie 3 – O ile większe wydatki na import komputerów poniosły Niemcy niż Włochy w roku 3?

 

 

 

 

650 milionów

 

700 milionów

 

750 milionów

 

800 milionów

 

850 milionów

Pytanie 4 – Jeśli wydatki na import komputerów do Wielkiej Brytanii w roku 5 były o 20% niższe niż w roku 4, ile wydano na ten cel w roku 5?

 

 

 

 

1080 milionów

 

1120 milionów

 

1160 milionów

 

1220 milionów

 

1300 milionów

Wykonaj pełny test próbny

Inne przykłady:

Początek strony Początek strony