Kwestionariusz motywacji pozwala wytypować okoliczności wpływające dodatnio lub ujemnie na motywację respondenta i tym samym pomóc w stworzeniu satysfakcjonujących warunków pracy. Celem tego rodzaju kwestionariuszy jest dokonanie oceny różnych czynników w miejscu pracy, które mogą wpływać na motywację pracowników (tzn. w danej sytuacji stać się bodźcem do bardziej wytężonej pracy bądź wręcz przeciwnie). Podobnie jak w przypadku kwestionariusza osobowości, nie ma tu odpowiedzi dobrych ani złych.

W przykładowych pytaniach poniżej przy każdym ze stwierdzeń należy określić, jak dany czynnik wpływałby na naszą motywację w pracy. Następnie trzeba wybrać odpowiednią opcję (od A do E), aby dokończyć zdanie.

Spróbuj odpowiedzieć na przykładowe pytania poniżej pamiętając, że nie ma tu odpowiedzi dobrych ani złych.

Opcje:

A
Zdecydowanie obniża moją motywację do pracy

B
Raczej obniża moją motywację do pracy

C
Nie wpływa na moją motywację do pracy

D
Raczej podnosi moją motywację do pracy

E
Zdecydowanie podnosi moją motywację do pracy

Na przykład:

   
A
B
C
D
E
1 Sytuacja, w której oczekuje się ode mnie przyjęcia odpowiedzialności za wykonanie zadań
2 Konieczność szkolenia nowego członka personelu

 

Inne przykłady:

Początek strony Początek strony