Testy rozumowania indukcyjnego są miarą umiejętności istotnych w rozwiązywaniu problemów. Nazywa się je też testami rozumowania abstrakcyjnego lub testami diagramowymi. Testy rozumowania indukcyjnego mierzą umiejętność elastycznego działania na podstawie nieznanych wcześniej informacji oraz skutecznego znajdywania rozwiązań. Osoby osiągające dobre wyniki w tych testach mają zazwyczaj lepszą zdolność myślenia koncepcyjnego i analitycznego.

W każdym z podanych niżej przykładów znajduje się pięć kwadratów ułożonych w logicznej kolejności. Twoim zadaniem jest zdecydowanie, który kwadrat stanowi dopełnienie sekwencji. Podając odpowiedź, należy wybrać jeden z kwadratów oznaczonych literami od A do E. Wtedy zostanie wyświetlona informacja o tym, czy odpowiedź była prawidłowa, czy nie.

Pytania

 
Pytanie 1
 
A
B
C
D
E
Diagram1a
Diagram1b
Diagram1c
Diagram1d
Diagram1e
 
Pytanie 2
         
A
B
C
D
E
Diagram3a
Diagram3b
Diagram3c
Diagram3d
Diagram3e
 
Pytanie 3
A
B
C
D
E
Diagram4a
Diagram4b
Diagram4c
Diagram4d
Diagram4e
 
Pytanie 4
A
B
C
D
E

Wykonaj pełny test próbny (w języku angielskim)

Inne przykłady:

Początek strony Początek strony