Poniższe przykłady pozwalają zorientować się w rodzaju testów i kwestionariuszy, z jakimi można się zetknąć starając się o pracę. Do pytań dołączono odpowiedzi pomocne w lepszym ich zrozumieniu.

Dostępne są przykłady następujących testów lub kwestionariuszy:

Po zapoznaniu się z informacjami zapraszamy do części praktycznej, gdzie można się sprawdzić. Najlepszym treningiem będzie poddanie się naszym pełnym internetowym testom próbnym.