Pracodawcy czynią wiele starań, by właściwie dopasować kandydatów do oferowanych stanowisk pracy. Ponieważ w pracy spędzamy od jednej czwartej do jednej trzeciej naszego czasu, ważne jest, by praca była dopasowana do naszych umiejętności i zainteresowań.

Pracodawcy sporządzają listę cech charakteru i umiejętności niezbędnych do osiągania dobrych wyników na danym stanowisku. Często określa się je mianem kwalifikacji. Kwalifikacje obejmują szereg "zachowań", które składają się na dobre wypełnianie danej funkcji. W celu zweryfikowania kompetencji kandydatów pracodawcy stosują testy, rozmowy kwalifikacyjne oraz inne narzędzia oceny.

Trzeba pamiętać, że proces selekcji jest dwustronny: wyboru dokonuje nie tylko pracodawca, ale i kandydat i wybór musi być dla obu stron korzystny.