Sposoby doboru personelu przez pracodawców bywają wielce zróżnicowane.
Procedura selekcji może być wieloetapowa. Każdy etap powinien być tak pomyślany, aby jednoznacznie weryfikować pewną kategorię umiejętności i predyspozycji do objęcia stanowiska.

Poniżej zestawiono często spotykane metody selekcji:

Informacje na temat sposobów przygotowania się do procedur oceny kwalifikacji zawiera strona Pomocne porady i wskazówki.