Persoonlijkheidsvragenlijst evalueren persoonlijke gedragsvoorkeuren, d.w.z. hoe u graag werkt. Ze gaan niet over uw bekwaamheden, maar wel over hoe u uzelf ziet in de manier waarin u omgaat met anderen, hoe u problemen aanpakt en hoe u omgaat met gevoelens en emoties. In een dergelijke evaluatie zijn er geen goede of foute antwoorden.

De volgende vragen zijn voorbeelden van het type vraag dat u kunt krijgen in persoonlijkheidsvragenlijsten.

Er bestaan in essentie twee verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten. In één formaat wordt u gevraagd uzelf te beoordelen. In het tweede type wordt u gevraagd te kiezen uit verschillende stellingen, die verschillende aspecten van de persoonlijkheid behandelen.

Stellingen beoordelen

Er kan u worden gevraagd uzelf te beoordelen op een aantal uitspraken of stellingen. Na het lezen van elke stelling markeert u uw antwoord volgens deze regels:

Selecteer cirkel 1
Als u helemaal niet akkoord gaat met de stelling
Selecteer cirkel 2
Als u niet akkoord gaat met de stelling
Selecteer cirkel 3
Als u het niet weet
Selecteer cirkel 4
Als u akkoord gaat met de stelling
Selecteer cirkel 5
Als u volledig akkoord gaat met de stelling

In het onderstaande voorbeeld werd de eerste stelling ingevuld: De persoon vindt dat de stelling 'Ik ontmoet graag nieuwe mensen' een nauwkeurige beschrijving is van zichzelf.  Tracht uzelf te beoordelen in de andere voorbeeldvragen.  En denk eraan: er bestaan geen goede of foute antwoorden.

    Helemaal niet akkoord Niet akkoord Weet niet Akkoord Helemaal akkoord
1
Ik ontmoet graag nieuwe mensen
2
Ik help graag mensen
3
Ik maak soms fouten
4
Ik ben gemakkelijk teleurgesteld
5
Ik herstel graag dingen

Keuzes maken

Dit is het tweede formaat dat vaak wordt gebruikt bij persoonlijkheidsvragenlijsten. U krijgt een blok van vier stellingen: A, B, C en D. Het is uw opdracht één stelling te kiezen die het meest overeenkomt met uw gedrag in werksituaties en één stelling die het minst overeenkomt met uw gedrag in dezelfde situatie. U geeft uw keuzes aan door op de overeenkomstige knop te klikken in de kolommen met ‘+’ voor meest en ‘-’ voor minst.

In het onderstaande voorbeeld werd de eerste stelling ingevuld: De persoon heeft aangegeven dat hij het liefst mensen organiseert en het minst graag afwisseling zoekt.  Tracht te kiezen welke stellingen het meest en het minst bij u passen in de volgende voorbeeldvragen.  En denk eraan: er bestaan geen goede of foute antwoorden.

Ik ben iemand die...

  + -
1 A Een ruime vriendenkring heeft
  B Graag mensen organiseert
  C Makkelijk ontspant
  D Afwisseling zoekt

  + -
2 A Mensen helpt met hun problemen
  B Een nieuwe aanpak ontwikkelt
  C Barst van de energie
  D Van sociale activiteiten houdt

  + -
3 A Veel nieuwe ideeën heeft
  B Kalm blijft
  C Graag dingen begrijpt
  D Makkelijk is om mee op te schieten

  + -
4 A Graag evenementen organiseert
  B Soms kwaad wordt
  C Graag praat
  D Conflicten op het werk oplost

Andere voorbeelden:

Begin van de paginaBegin van de pagina