จากประสบการณ์กว่า 30 ปี เราทราบดีว่าการทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการทดสอบจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้เมื่อถึงเวลาทดสอบจริง และมีโอกาสแสดงความสามารถที่แท้จริงได้มากกว่า

การทดสอบความสามารถเป็นวิธีการที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้ได้ผลดีกับการประเมินคุณสมบัติที่มีความ
สำคัญต่อการประสบความสำเร็จในการทำงาน เช่น การแก้ไขปัญหา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ ผู้ว่าจ้างจึงนิยมใช้การทดสอบดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง

คุณอาจต้องทำแบบทดสอบประเมินหลายประเภท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเลือกหรือพัฒนาบุคลากรภายในที่ทำงาน ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นการทดสอบและ/หรือแบบสอบถามที่คุณอาจพบ

เพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินที่จะเกิดขึ้น คุณสามารถทำแบบฝึกหัดฉบับเต็มของเราได้

โปรดอย่าลืม ความพร้อมคือหัวใจของความสำเร็จ